تبلیغات

حوزه ی بسیج پیام نور همدان - در تماس تلفنی رئیس دفتر مقام معظم رهبری باسرپرست زائران ایرانی مطرح شد؛