تبلیغات

حوزه ی بسیج پیام نور همدان - مهم ترین محورهای بیانات امام خامنه ای در دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج: