تبلیغات

حوزه ی بسیج پیام نور همدان - رهبر معظم انقلاب دبیر و اعضای شورای عالی، و مدیر حوزه علمیه خراسان را منصوب کردند