تبلیغات

حوزه ی بسیج پیام نور همدان - نامه هسته‌ای ۱۰۰ تشکل دانشجویی کشور/ از اجرای هرگونه توافق نامتوازن و ناقض منافع ملی جلوگیری شود