تبلیغات

حوزه ی بسیج پیام نور همدان - در حکم جداگانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب؛ سه تن از فقهای شورای نگهبان ابقا شدند