تبلیغات

حوزه ی بسیج پیام نور همدان - مطالب ابر صبح امروز؛ هزاران نفر از اقشار مختلف مردم چند استان کشور با رهبر